Rodzice państwa młodych – ich rola podczas ślubu

Ludzie łączą się w pary od samego początku. Biblijni Adam i Ewa, stojący podobno u zarania historii ludzkości, byli właściwie takim pierwszym, nieformalnym małżeństwem. Poprzez kolejne wieki zawierano rozmaite ceremonie, które miały niejako zatwierdzać i uprawniać związek dwóch, kochających się osób. Sam ceremoniał przez ten czas się oczywiście często zmieniał i zależny był od wielu czynników historycznych, kulturowych i religijnych. Czasami uświęcony sakramentami świętymi, czasami o charakterze świeckim, przetrwał do dzisiaj i jest obecny w zasadzie w różnych jego formach pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. 

Pewne rzeczy jednak się nie zmieniły. Ślub to zawsze był ważny dzień dla młodej pary, ale nie tylko! To także dzień ich rodziców, których rola podczas ceremonii ślubnej jest bardzo istotna.  

Rodzice pary młodej – pomoc przed ślubem

To właśnie rodzice powinni być pierwszymi osobami, które dowiadują się o szczęściu pary młodych i o planowanym przez nich ślubie. Zakładając, że z dużym entuzjazmem odnoszą się od samego początku do tego zamysłu, warto zaangażować ich aktywnie w przygotowania do ceremonii ślubnej. 

Niezbędne będzie, aby rodzice zarówno panny jak i pana młodego spotkali się, poznali (polubili!) i uzgodnili szczegóły organizacyjne i finansowe zbliżającego się wielkiego dnia. Pozwoli to uniknąć późniejszych nieporozumień i niepotrzebnych problemów w tych kwestiach. 

Bazując na doświadczeniu rodziców pary młodej, no bo w końcu sami przeżywali to co teraz będą przezywać ich dzieci, warto skorzystać z ich wiedzy podczas przygotowania sali, menu i odpowiednich kreacji: sukni ślubnej dla panny młodej i garnituru dla pana młodego. Nieoceniona może tez się okazać ich pomoc w ustalaniu listy gości – w końcu para młoda nie musi koniecznie znać wujka kuzyna od strony stryjecznej matki… 

Wielki dzień – obowiązki rodziców pary młodej

Polskie zwyczaje i tradycje związane z dniem ślubu są dość bogate, a dużą rolę odgrywają tutaj właśnie najbliżsi – rodzice młodych. 

Bardzo ważnym momentem, uświęconym wiekową tradycją, jest błogosławieństwo pary młodej przez rodziców jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Niezależnie czy odbywa się w poszanowaniu tradycji religijnej (krzyż i woda święcona), czy też dotyczy osób niewierzących, jest zawsze chwilą niezwykle wzruszającą, a słowa wypowiedziane na nową drogę życia powinny zapaść przyszłym małżonkom głęboko w pamięć.  

Chwilą niezwykle podniosłą i nie mniej wzruszającą jest odprowadzenie panny młodej do ołtarza i przekazanie jej panu młodemu. Główne skrzypce gra tutaj ojciec panny młodej, a mama tradycyjnie w tym momencie powinna zaopatrzyć się w chusteczki higieniczne do ocierania łez wzruszenia. 

Tam gdzie szanuje się tradycję, nie może się obyć bez powitania pary świeżo upieczonych małżonków staropolskim zwyczajem – chlebem i solą. Rodzice witają ich w ten sposób zazwyczaj na progu sali weselnej, a ma to symbolizować życzenie pomyślność i dostatku na nową drogę życia. Do dobrego zwyczaju należy też pożegnanie weselników na koniec imprezy, wraz z parą młodą. 

Jak widać rola rodziców podczas tego najważniejszego dnia w życiu jest niebagatelna. Nic dziwnego, że „cudownych rodziców mam” rozbrzmiewa do dzisiaj na salach weselnych.

Comments are closed.